Beleidsplan

MamaZoeloe gaat met vrijwilligers 2x per jaar naar Tanzania om aldaar met NL partners (o.a. stichting Sengerema) en lokale partners (NURU, SDAG, CBO of Sengerema Young Entrepeneurs) te werken aan een beter leven voor wees- en straatkinderen, gehandicapten en ondernemers, door samen te werken in het lokale gebied.
Gedurende het jaar wordt vanuit Nederland contact gehouden d.m.v. mail en skype met de lokale
MamaZoeloe-manager en de lokale partners.

Algemeen beleid:
Het beleid van Stichting MamaZoeloe is erop gericht om met kennis en financiele middelen het doel van de lokale partner-NGO’s in Tanzania te helpen bereiken. Tevens is het beleid erop gericht om alles wat –met respect voor cultuur- bereikt kan worden, het leven van de onbevoorrechte doelgroep te verbeteren.

Projecten:
MamaZoeloe heeft 4 projecten waarvoor fundraising en/of betrokkenheid wordt gevraagd:

  1. Micro-kredieten voor ondernemers (in een revolving fund)
  2. Weeskinderen naar school
  3. Gehandicapten uit hun isolatie
  4. Gezondheid: beter zicht voor onbevoorrechte Tanzanianen en albino-mensen door ingezamelde gebruikte en ongebruikte brillen van bevoorrechte Nederlanders aan te meten en lokale partners workshops aan te bieden voor onderhoud van de brillen

Sponsoring en donaties:
Projecten van MamaZoeloe hebben bestaansrecht dankzij sponsoring en donaties van “Vrienden van
MamaZoeloe”.

Voor een vast bedrag per jaar (150 euro) kan men Vriend worden van de stichting.
Vrienden ontvangen minimaal 1x per jaar informatie of een nieuwsbrief inzake het project van hun keuze.

D.m.v. een jaarlijkse Vriendenborrel (betaald door particulieren) worden Vrienden van de stichting persoonlijk door MamaZoeloe bedankt.

Tijdens deze borrel wordt op een interactieve manier informatie uitgewisseld over de voortgang van de verschillende projecten.
Ook inviteert MamaZoeloe potentiele Vrienden uit haar netwerk de stichting financieel te steunen.

Social Media:
MamaZoeloe heeft een Facebook-pagina die zij continue muteert met nieuwe informatie over de lokale projecten, teneinde huidige Vrienden te informeren, maar tevens nieuwe potentiele Vrienden te bereiken om zo haar Vriendenkring uit te breiden.

Financieel beleid:
Het financieel vermogen van de instelling is niet groot, aangezien Vriendendonaties veelal direct gebruikt worden voor de bovenvermelde projecten.
De stichting heeft een betaal- en een spaarrekening.

De financiele middelen van de stichting MamaZoeloe worden besteed aan de verschillende projecten via de MamaZoeloe-manager in Tanzania, Athanas Peter Laurian.
Hij is verantwoordelijk dat afgesproken bedragen direct bij de lokale partners terecht komen. Tevens is hij verantwoordelijk voor een duidelijke bestedingsrapportage richting MamaZoeloe.

Afschriften van financiele boekingen evenals bestedingsrapportages worden naar MamaZoeloe gemaild.
MamaZoeloe controleert persoonlijk tijdens haar 2-jaarlijkse bezoeken aan Tanzania, of de financiele transacties en de bestedingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is gericht op het feit dat ieder bestuurslid zelf financieel verantwoordelijk is voor onkosten, gemaakt voor de stichting.
Bestuursleden ontvangen geen beloning en geen vacatiegeld.
Vrijwilligers van de stichting betalen zelf hun onkosten m.b.t. de vliegreis naar Tanzania, hun visum, hun verzekering en vaccinaties.