Posts Categorized / Jaarverslagen

jaarverslag 2015

Posted Posted by Willeke de Mos in Geen categorie     Comments No Comments
mei
16

JAARVERSLAG 2015

van de Stichting MamaZoeloe

De Wickelaan 61, 
2265 DK Leidschendam

E-mail: Mamazoeloe@kpnmail.nl

Kvk: 52015599

Fiscaal RSIN: 850263785 ANBI status

 

 

Bestuur stichting MamaZoeloe

Er zijn dit jaar 2 projectreizen gemaakt naar Sengerema, Tanzania.

In mei (Willeke en Fazia) en in oktober 2015 (Willeke en Peter).

 

Bestuursvergaderingen zijn gehouden in januari, juni en december, waarvan notulen zijn opgemaakt.

Marie Jose Vossen en Gerard van Schie zijn dit jaar gestopt als bestuurslid.

Peter Laurian is bestuurslid sinds juni 2015. Hij blijft tevens, vanuit Nederland, de manager van de Mamazulu CBO (MMZ CBO), de lokale zuster-organisatie in Sengerema, Tanzania.

Per 1 januari 2016 bestaat het bestuur uit Willeke de Mos, Fazia Tewarie en Peter Laurian.

 

MamaZulu CBO                                                                                      

Sinds april 2015 worden er maandelijkse ledenvergaderingen gehouden door de MMZ CBO.

De 10 MMZ CBO-leden hebben in 2015 van MamaZoeloe 8 maanden Engelse les gekregen (4 dagen per week) en hebben opleidingsdagen gehad in rapportage- en managementvaardigheden, in teambuilding en focus. Er is gewerkt aan visie, missie en waarden/normen van de CBO.

Er is door MamaZoeloe een nieuwe fotocamera en een 2de hands laptop (Dell) gedoneerd aan de CBO. Alle leden hebben een blauw polo-shirt (team) met logo gekregen.

Het district heeft de MMZ CBO een nieuw regeringsproject gegund: het malaria-project. (TCDC)

De leden van de MMZ CBO hebben naast bestuurstaken ook monitoringstaken en opleidingstaken gekregen.

De sociale projecten van de stichting MamaZoeloe worden bezocht en gemonitord door de MMZ CBO

De MMZ CBO heeft een Kerstfeest mogen organiseren voor haar leden en families van 100 euro.

 

Ontwikkelingsprojecten en doelen van de MMZ-CBO     

Micro-credits.

In 2015 zijn 36 ondernemers gestart in een programma van opleiding, monitoring op werk, leningafgifte- en terugbetalingsbewaking.

De duur van dit proces is 3 x 3 maanden en de lening is 50 euro (100.000 TSH) per ondernemer.

 

Sociale projecten van de stichting, gemonitord door de CBO

M.b.t. ons weeskinderen-project.

Samenwerkingspartner is NURU voor 30 weeskinderen die, door financieel support van MamaZoeloe, SCHOOLTIJD naar school gaan. De 30 kinderen maken het goed, ze krijgen de zorg en aandacht, kleding, schoeisel en schoolspullen die nodig zijn om hun onderwijs goed te volgen.

In 2015 is sponsoring gestopt van de kerk van Frans Wittermans. 10 kinderen zouden van school moeten maar de stichting MamaZoeloe houdt ze op school. Vijf van hen gaan naar de middelbare school in 2016. Dankzij Basisschool Da Vinci uit Zoetermeer.

Dit jaar heeft er een samenwerking plaats gevonden met OBS Da Vinci uit Zoetermeer. Er zijn door ouders en kinderen van deze basisschool vele schoolmaterialen ingezameld voor de weeskinderen in Sengerema. Er is een sponsorloop gehouden, waarbij 1800 euro opgehaald is voor het op school brengen van nieuwe leerlingen of het op school houden van weeskinderen in Sengerema, Tanzania. Er is een uitwisseling ‘over en weer’ geweest van tekeningen en schriftjes. Peter en Willeke uit NL hebben de schoolmaterialen en tekeningen en foto’s zelf afgeleverd.

NB: door een ouder is dit jaar een sponsor-film gemaakt voor de stichting MamaZoeloe m.b.t. de sponsorloop voor weeskinderen. Deze is op YouTube te zien.

Er is directe hulp verleend aan adoptie-ouders in datgene, wat zij het hardst nodig hebben. Kosten per ouder: 25 euro.

NURU heeft een Kerstfeest mogen organiseren voor de weeskinderen van 185 euro (369.200 TSH).

 

M.b.t. ons gehandicapten-project.

Samenwerkingspartner is SDAG voor het verzorgen van voedsel (porridge-plan) aan gehandicapte leerlingen op school. Er zijn 30 gehandicapten, doch 10-15 kinderen komen naar school. De rest van de gehandicapten kunnen niet naar school ivm de afstand en het vervoer wat er niet is voor hen.

Er is in oktober 2015 een (gedoneerde) keuken geopend door MamaZoeloe aan de Kizungwangoma-school. En er is directe hulp verleend met 2 matrassen voor het klaslokaal van de gehandicapte kinderen.

Er is in mei van dit jaar directe hulp geboden met kleding en schoeisel voor de gehandicapte kinderen. 15 kinderen hebben 2 outfits kleding en 1 paar schoenen gekregen. De spullen zijn ingekocht door Willeke (stichting) en Bernadetha (CBO) op de lokale markt.

Er is met betrekking tot het vervoer van gehandicapte kinderen een fundraising begonnen en het geld voor een aangepaste schoolbus is in december 2015 verworven.

SDAG heeft in 2015 een Kerstfeest mogen organiseren voor de gehandicapte kinderen voor 75 euro (150.000 TSH).

 

M.b.t. ons brillenproject.

In NL neemt Gerard van Schie afscheid als initiatiefnemer en trekker van het brillenproject. Kijk! optiek Hans Knoester uit DH neemt het stokje over. Er worden door diverse opticiens en mensen uit het land 700 brillen gedoneerd voor ons brillenproject in het kader van World Sight Day in oktober 2015.

500 mensen uit 3 verschillende wijken in Sengerema hebben van de stichting een doormeting, medicijnen, een bril op sterkte of een zonnebril mogen ontvangen. Er is vrijwillig directe hulp verleend door Peter Laurian (MMZ CBO) en Willeke (NL) en het plaatselijke Dr. Seleli team (1 oogarts en 5 oogverpleegkundigen) en door Alex Daudi (optometrist) uit Mwanza.

Er is door onze stichting een donatie gedaan van brillen en monturen aan het Sengerema Hospital en aan Alex Daudi voor de albino-kinderen uit Lwengo.

WSD 2015 is gevierd voor het team van Dr Seleli, het MamaZulu CBO-team en de districts-regeringsleiders in Sengerema, met medewerking van de stichting MamaZoeloe.

 

M.b.t. fondsenwerving:

De stichting heeft trouwe Vrienden die jaarlijks gemiddeld 150 euro doneren. Vaste ambassadeurs en donateurs van de stichting MamaZoeloe maken het mogelijk dat de projecten in Tanzania groeien.

De stichting MamaZoeloe heeft in november 2015 een Vriendenborrel gegeven voor de Vrienden en donateurs van de stichting, aan de Wickelaan 61 in Leidschendam. Omdat de opkomst gering was, is de loterij dit jaar komen te vervallen.

Financieel jaarverslag 2015 is opgemaakt op 5 januari 2016 in Excell en op te vragen bij de stichting en binnenkort te zien op de website.

Saldo op 1-1-2015:             4.617,02 euro

Ontvangen in 2015:         24.274,10 euro (waarin 12.500 euro voor de schoolbus van de       gehandicapten, wat wordt besteed in 2016)

Subtotaal:                            28.891,12 euro

Uitgaven in 2015                9.796,96 euro

Totaal:                                    19.094,16 euro (waarin 12.500 euro voor de schoolbus)

Jaarverslag is opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur van de stichting op 17 januari 2016.

Willeke de Mos                                                                     Fazia Tewarie                                                        Peter Laurian

jaarverslag 2014

Posted Posted by Willeke de Mos in Geen categorie     Comments No Comments
feb
7

(ANBI VERSLAGGEVING) JAARVERSLAG 2014

 

Stichting MamaZoeloe

De Wickelaan 61, 
2265 DK Leidschendam

Telefoon: (0031)-06 2039 1653 (Willeke de Mos)

Kvk: 52015599

Fiscaal RSIN: 850263785 ANBI status

Onze stichting helpt, coacht en ondersteunt Afrikaanse mensen en hun vrijwilligersorganisaties, met name in Tanzania.

Doel is hun leefwereld te helpen verbeteren en ontwikkeling en eigenwaarde te helpen bevorderen.

MamaZoeloe gaat naar Tanzania om aldaar met locale partners (NURU, SDAG, the MamaZulu CBO en Dr Seleli Sengerema Hospital) te werken aan een beter leven voor wees- en straatkinderen, gehandicapten en ondernemers.

MamaZoeloe werkt op locatie direct samen met haar zuster, de MamaZulu CBO in Sengerema, Tanzania.

Tevens ondersteunt zij vanuit Nederland de locale MamaZulu CBO in haar taken.

Lees meer

Jaarverslag 2013

Posted Posted by admin in Geen categorie     Comments No Comments
jul
31

 

Stichting MamaZoeloe

De Wickelaan 61, 
2265 DK Leidschendam

Telefoon: (0031)-06 2039 1653 (Willeke de Mos)

Kvk: 52015599

Fiscaal RSIN: 850263785 ANBI status

Onze stichting helpt, coacht en ondersteunt Afrikaanse mensen en hun vrijwilligersorganisaties, met name in Tanzania.

Doel is hun leefwereld te helpen verbeteren en ontwikkeling en eigenwaarde te helpen bevorderen.

MamaZoeloe gaat met vrijwilligers 2x per jaar naar Tanzania om aldaar met lokale partners (NURU, SDAG, CBO of Sengerema Young Entrepeneurs) te werken aan een beter leven voor wees- en straatkinderen, gehandicapten en ondernemers.

Dit doet zij door samen te werken met elkaar in het locale gebied. Maar ook door gedurende het jaar vanuit Nederland contact te houden, te skypen en mailen met de locale MamaZoeloe-manager en de lokale partners.

Lees meer

Jaarverslag 2012

Posted Posted by Willeke de Mos in Geen categorie     Comments No Comments
sep
22

Jaarverslag 2012 van de stichting MamaZoeloe

Opgemaakt te Leidschendam, 10 januari 2013. Voorwoord van de voorzitter, Willeke de Mos:

MamaZoeloe stelt zich ten doel de leefwereld van de minderbedeelde en kansarme mens in het continent Afrika te verbeteren.

Dat doet zij door de Afrikaanse mens bij te staan, te helpen en te ondersteunen en samen te werken met andere stichtingen om dit doel te bereiken. MamaZoeloe helpt hen hun maatschappelijk werk te ondersteunen, te stimuleren en als partner mee te helpen in hun projecten.

Het bestuur van MamaZoeloe voelt zich gesteund door donateurs en ‘vrienden van MamaZoeloe’ die haar projecten een warm hart toedragen en financiële support geven, waarvoor dank aan allen.

Verslag van Willeke de Mos, vrijwillig directeur en voorzitter van MamaZoeloe:

Lees meer

Jaarverslag 2011

Posted Posted by Willeke de Mos in Geen categorie     Comments No Comments
sep
21

Jaarverslag 2011 van de stichting MamaZoeloe

Opgemaakt te Leidschendam, 28 januari 2012.

Voorwoord van de voorzitter, Willeke de Mos:

MamaZoeloe stelt zich ten doel de leefwereld van de minderbedeelde en kansarme mens in het continent Afrika te verbeteren.

Dat doet zij door de Afrikaanse mens bij te staan, te helpen en te ondersteunen en samen te werken met andere stichtingen om dit doel te bereiken. MamaZoeloe helpt hen hun maatschappelijk werk te ondersteunen, te stimuleren en als partner mee te helpen in hun projecten.

Het bestuur van MamaZoeloe voelt zich gesteund door donateurs die haar projecten een warm hart toedragen en financiële support geven, waarvoor dank aan allen.

Verslag van het bestuur van MamaZoeloe:

Lees meer